BPS Kurs i Uppsala

Introduktionskurs i fasadrengöring och skyddsimpregnering av fasader

Kursmål

Kursens mål är att ge kursdeltagarna en introduktion i hur man planerar och genomför en fasadrengöring och skyddsbehandling av fasader och till redan erfarna inom branschen en repetition av baskunskaperna. Kursen är en teorikurs som innehåller flera exempel från objekt i olika miljöer.

 

Trion Tensid AB anordnar under februari – mars 2018 en 1 -dags utbildning i fasadrengöring och skyddsimpregneringar.

 

Kursen omfattar 1 dag.


Kursens upplägg

TID – Ämne                                                   

 

09:00- 09:15                                                  

Introduktion med kaffe och fralla

 

09:15-11:00                                                   

Rengöringskemi
pH-skalan med produktorientering
aktuella fasadmaterial och produktanpassning
Fasadbedömning
Omgivningens inverkan på försmutsningen
Arbetsmetodik

 

11:00-12:00

Hydrofobering
Underlagsbedömning och erforderliga åtgärder
Produktval
Generell arbetsmetodik

 

12:00-13:00

Lunch

 

13:00-13:30

Kemisk färgborttagning från fasader

Syntetiska färger och oljefärg

Produkt- och metodval

13:30-14:30

Praktikfall. Genomgång av olika fasadmaterial och kombinationer av dessa.
Praktikanpassade åtgärdsbeskrivningar

 

 

 

14:30-15:30

Miljöanpassning
Myndighetskontakter
Åtgärder på arbetsplatsen

Säkerhetsdatablad
Hur läser jag säkerhetsdatablad och vad måste jag veta

 

15:30-16:30                                                   

Repetition med hjälp av frågeformulär
Skriftligt frågeformulär som genomgås muntligt tillsammans

 

16:30

Avslutning


Något om TRION TENSID AB

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för fasadrengöring, färgborttagning, fasadskyddsbehandlingar, klotterborttagning, klotterskyddning och industriell rengöring. Vi etablerades 1983. En viktig komponent i vår marknadsföring är teknisk support, tillika metod- & åtgärdsbeskrivningar. Mer information finns på vår hemsida http://www.trion.se

 

Våra kursledare är:

Sture Kärnbratt, byggnadsingenjör och med sina mer än 40 års branscherfarenhet utan tvekan Sveriges mest erfarna rådgivare inom området fasadrengöring, fasadbehandling, färgborttagning, omputsning med mycket mera. Sture utfärdar dessutom åtgärdsbeskrivningar och utför kontrollbesiktningar.

 

William Stomilovic, kemist som arbetat med utveckling, metodbeskrivningar och utbildningar inom samma nisch som Sture sedan 1996. William har förutom Skandinavien erfarenhet från ett flertal objekt i Europa och andra kontinenter.

 

Magnus Kolsmyr, civilingenjör i kemi. Anställd sedan sommaren 2016. Magnus är ansvarig för ISO, säkerhetsdatablad, kontakt med myndigheter samt även med i produktionen.

 

 

 

Trion Tensid arbetar enbart med kursledare som är anställda inom Trion Tensid AB. Vi anser att det ger kursdeltagarna den bästa helheten och framförallt bekvämligheten och tryggheten med en kontaktpunkt och ett telefonsamtal. Både fasadåtgärder och klottersanering kan vara mycket komplexa och då är support med samlad kunskap via telefon eller på plats viktigt.


ANMÄLAN

Enklast via vår hemsida eller via telefon 018 – 15 61 90.

Vi tar emot som mest emot ca 20 kursdeltagare per kurstillfälle. Kurserna i Fasadrengöring brukar snabbt bli fulltecknade.

VILLKOR

Beställaren har rätt att avboka hela beställningens värde tom 21:a kalenderdagen före 1:a kursdagen (1:a kursdagen = dag 0).
Beställaren har rätt att avboka 50% av beställningens värde mellan dag 20 och dag 11.
Beställaren har rätt att avboka 25% av beställningens värde mellan dag 10 och dag 4.
Beställaren har rätt att avboka 10% av beställningens värde mellan dag 3 och dag 1.
Vid avbeställning dag 0 ska beställaren ersätta Trion Tensid AB för hela värdet för kursen.

 

Välkomna