TRION TENSID AB FORTSÄTTER ATT RUSTA FÖR FRAMTIDEN

Trion Tensid AB utvecklar och tillverkar prestationskemikalier. Tillsammans med vårt systerföretag All Away AB Products ingår vi Trion Holding gruppen. 1983 började vi tillverka produkter för industriell rengöring. Året därpå kompletterade vi med produkter för klottersanering och kort därefter lanserade vi en produktgrupp för rengöring och färgborttagning på fasader. Vi är exportintensiva med en exportandel som överstiger 60 % av vår produktion.

Vi fortsätter nu pusslet med att forma vår framtida organisation. Vår försäljningsorganisation i Sverige har organiserats i två distrikt och en produktspecialist. Hemmabasen i Uppsala står som tidigare för den tekniska  support i kemi och metodbeskrivningar.

Ansvarig för vår försäljning i Distrikt Norr, Mellansverige och Sydvästra Sverige är Mikael Jönsson

Ansvarig för vår försäljning i Distrikt Storstockholm, Mälardalen och Sydöstra Sverige är Therese Hamrén

Som produktspecialist fasader rengöring, impregnering och annan ytbehandling. Tillika åtgärdsbeskrivningar och kontrollprogram är som tidigare Sture Kärnbratt som dessutom håller koll på vårt välsorterade hämtlager i Göteborg.

Den kemitekniska kompetensen förstärker vi med Magnus Kolsmyr som är civilingenjör i kemi och utbildad vid KTH i Stockholm.

Vårt framtidsbygge fortsätter. Missa inte att läsa om det på vår hemsida och facebook

VI ÖNSKAR ER EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.

2016-12-20/Trion Tensid / Thorbjörn Bengtsson.