Anti-graffiti (AGS) - Fasadvård (BPS) kurser

Varför utbildning i klotter- och fasadrengöring?

Den som drabbas av klotter eller ska utföra en fasadrengöring vill alltid att den ursprungliga ytan skall återställas till sitt ursprungliga utseende. Det kräver god kännedom om färger, ytor, metoder, utrustning och kemikalier. En klottersanering eller fasadrengöring skall lösa ett problem och inte skapa ett nytt. Den enda garantin för ett bra resultat är kunskap.

Kursmål

Att erhålla grundläggande kunskaper i hur man planerar och genomför en sanering och skyddar ytan. Kännedom om olika ytor, föroreningar och produkter. Kännedom om miljö- och hälsoaspekter samt transportregler för Farligt Gods av kemikalier.

Prov/Diplomering

Varje kurs avslutas med ett arbetshäfte där deltagarna arbetar på egen hand. Efter genomgånget arbetshäfte diplomeras deltagarna.

Kursdatum – 2020

  • 18-20 mars

Varje kurs pågår i 3 dagar och inkluderar 2 övernattningar. Plats: Viktoria Hotell och konferans i Uppsala. Kursprogram och tider: Vi börjar dag 1 med samling och kaffe kl. 8.30. Vi håller på till ca 17.00 dag 1 och 2. Avslutning dag 3 ca kl 14:30.


Kursupplägg

Dag 1 – blir det bara teori. Det första passet handlar om graffitins historia, från historisk tid till nutid. Det andra och längsta passet är om hur man sanerar ytor, kunskap om olika föroreningar och fasadmaterial. Vi kommer också att gå igenom olika produkter och deras verkan, samt lite lätta kemikunskaper som ni kommer att ha nytta av i ert jobb. Därefter några timmars ledighet innan middagen tar vid.

Dag 2 – är mest inriktad på praktik (både ute och inne) och teori på eftermiddagen om olika typer av skyddsbeläggningar och behandling inför ommålning.

Dag 3 – blir det teori om miljö och hälsa. Hur läser man, och vad är egentligen ett säkerhetsdatablad? Lite praktik om klotterskydd hinner vi också med innan det till sist blir dags för det skriftliga provet och diplomering.


Om praktikövningarna

All praktik har vi på vår övningsgård i anslutning till Trion Tensids lokaler i Uppsala. Där har vi de ytor som det klottras mest på representerade, svårsanerade som lättsanerade. Ytorna är nedklottrade med färger som är lätta att ta bort och färger som är nästintill omöjliga. Några ytor är klotterskyddade och andra inte, precis som det är i verkligheten.

Som kursdeltagare får Du en snabb överblick av vilka metoder som behövs för olika kombinationer av ytor och klotter, behov av utrustning och resultat. Skillnaden att sanera från skyddade och oskyddade ytor och mycket mera. Med övningsgården intill Trion Tensid är vi dessutom väderoberoende – det är svårt att lära sig något om man tvingas stå under regn i flera timmar. Vid företagsanpassade kurser som inte är i Uppsala sker praktiken däremot ofta på ”skarpa” objekt.


Övrig info

Deltagarantal
Max 15 deltagare per kurstillfälle.
I och med att det ingår praktik, se till och ta med oömma kläder, overall och stövlar.

Måltider  (meddela på anmälan om ev. matallergi)

Dag 1 Kaffe, lunch, kaffe, middag.
Dag 2 Frukost, kaffe, lunch, kaffe, middag.
Dag 3 Frukost, kaffe, lunch, kaffe.
Kursledare

William Stomilovic och Magnus Kolsmyr samt annan personal från Trion Tensid.

Vår policy är att omfatta kursens samtliga moment med egen personal. För Trion Tensid är det viktigt att visa sina kunder och kursdeltagare att all kunskap om klottersanering, klotterfärger, materiallära, kemi, metoder, utrustning, skyddsutrustning, lagstiftning, transporter m.m. finns inom Trion Tensid. Vi ger våra kunder och kursdeltagare en samlad helhet, kunskap och trygghet. Det är inte minst viktigt när ett problem inträffar och en hotande reklamation riskerar att uppstå att ha en trygg partner med all kunskap under samma tak.

Kursadministratör
Gun Hansen  Tel: 018- 156190

Pris: 8 695 SEK
I priset ingår kursavgift, logi samt måltider, kurslitteratur, övningsobjekt.

Pris exklusive logi & middag på kvällarna: 6 300 SEK /person

OBS!Anmälan är bindande.


Avbeställning & Anmälan

Avbeställning enligt Viktoria Hotel & Konferens

Beställaren har rätt att avboka hela beställningens värde tom 21:a kalenderdagen före 1:a kursdagen (1:a kursdagen = dag 0).

Beställaren har rätt att avboka 50% av beställningens värde mellan dag 20 och dag 11.

Beställaren har rätt att avboka 25% av beställningens värde mellan dag 10 och dag 4.

Beställaren har rätt att avboka 10% av beställningens värde mellan dag 3 och dag 1.

Vid avbeställning dag 0 ska beställaren ersätta Trion Tensid AB för hela värdet för kursen.

Till anmälan