Information från Trion Tensid AB

Den 1/1 – 2018 tillträder William Stomilovic som verkställande direktör i Trion Tensid AB.

William Stomilovic inledde sin anställning i företaget i oktober 1996 som laboratoriechef. Under de senaste 10 åren har William haft en mer övergripande roll som teknisk chef, tillika kundutbildningsansvarig.

Vi aviserade tillträdet till VD befattningen i slutet av 2016. Under 2017 har William gradvis ökat sin delaktighet i det operativa ansvaret och under tiden utbildats i de formella delarna om de skyldigheter och rättigheter som ligger i att leda ett aktiebolag.

William Stomilovic kan vår marknad, kunder, våra produkter och leverantörer. Det innebär att Trion Tensids aktieägare, kunder och andra intressenter får en fortsatt bra kontinuitet. I praktiken ”business as usual”.

William Stomilovic i egenskap av VD kommer också att ingå i Trion Tensids styrelse tillsammans med företagets aktieägare Thorbjörn Bengtsson (styrelseordförande) och Robert Ferm (styrelseledamot). Styrelsen finns fortsatt med som en resurs och stöd till verksamheten.

Andra förändringar är att Mathias Blom som även han har ett långt förflutet i Trion Tensid från den 1/1 – 2018 tar ett samlat IT ansvar inom Trion Tensid. Det ansvaret inkluderar sociala medier och marknadsföringsaktiviteter. Mathias kommer till detta att arbeta med direkt kundsupport per mail och telefon.

I produktionen har vi som ny produktionsmedarbetare anställt Robert Olofsson.

Vår produktionsmedarbetare Magnus Kolsmyr med en civilingenjörs examen i bagaget ansvarar redan nu för vårt ISO system, kontakter med övervakande myndigheter, säkerhetsdatablad m.m.

Magnus Kolsmyr kommer med tiden att bli alltmer engagerad i utbildningsverksamheten och den direkta produktutvecklingen.

Med det önskar vi alla våra intressenter en God Jul och ett riktigt spännande Gott Nytt År 2018 och inte minst önskar vi vår tillträdande VD, William Stomilovic, lycka till.

Uppsala 2017-12-12

Thorbjörn Bengtsson, Robert Ferm