INFORMATION OM PRODUKTERNA RENOX OCH CYROX.

Vi har ändrat texten i våra produktblad som avser produkterna RENOX och CYROX och deras användning.
Bakgrunden är att EU s biocidförordning ändrades den 1:a februari 2017. Den aktiva komponenten i båda produkterna är väteperoxid och från den 1/2 – 2017 omfattas väteperoxid av EUs biocidförordning.

I den nu gällande biocidförordningen måste man ansöka om registrering om vi vill marknadsföra RENOX och CYROX som desinfektionsmedel och luktsaneringsmedel. Vi har beslutat att inte göra den registreringen. Kostnaden att registrera och upprätthålla registreringen skulle tvinga fram en prishöjning som vi bedömer som oacceptabelt hög för våra kunder. Istället har vi i samråd med och efter instruktion från Kemikalieinspektionen bestämt att korrigera texten på våra produktblad. Det innebär att begreppen desinfektionsmedel och luktsanering har avlägsnats.
Kemikalieinspektionen har inga ytterligare synpunkter på den kemiska föreningen väteperoxid och dess användning i RENOX och CYROX.

Den nya texten finns numera i våra produktblad RENOX och CYROX på vår hemsida. Välkommen att ladda ner.

ThB/2017-09-12