RENO 12 Godkänd som Bra Miljöval.

RENO 12 har efter ett noggrant arbete med att hitta acceptabla råvaror och material för att uppfylla de högt ställda kraven blivit godkänd som Bra Miljöval. Vi har fokuserat på att hitta mer miljövänliga alternativ för både råvaror och etikett material. Fokus har varit att RENO 12 ska bli effektivare än tidigare men ändå uppfylla kraven för att godkännas som ett Bra Miljöval. Det har inneburit att vi bytt ut etiketten till ett mer miljövänligt alternativ och att parfymen vi använde har ersatts till en parfym med mindre miljöpåverkan.

Nu ser vi framåt och undersöker hur vi kan få fler av våra produkter att bli godkända som Bra Miljöval. Produkterna som står närmast i tur för att skickas in för bedömning är AGS 221, AGS 3502, BIO ONE och BIO ONE LIME.