AGS 3+ GEL

För porösa ytor
Artikelnummer: 3650

AGS 3+ GEL är en förtjockad högeffektiv klotterborttagare. Används främst på porösa, men också på släta hårda ytor. Löser effektivt spray – och tuschklotter, fungerar även bra på tectyl. Är lätt biologiskt nedbrytbar. Används både utom- och inomhus.
Kan användas på följande underlag:
Porösa ytor: betong, tegel, granit, marmor, kalksten, sandsten, skiffer, ytor målade med oorganisk färg.
Hårda ytor: metall, behandlat trä, kakel, glaserat tegel samt vissa plaster.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU

Lägg på AGS 3+ GEL med pensel, borste eller airlesspruta. Arbeta in medlet ordentligt i ytan. Låt verka tills klottret är upplöst, ca 20 minuter – 4 timmar. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut. Om det blir ”skuggor” kvar, använd AGS 60 eller AGS 65. OBS! På metallytor kan effekten försämras om allt för högt tryck används. Här kan avsköljning och bearbetning med svamp eller trasa vara bättre än högtrycksspolning.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,5 – 1,0 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder, och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Förtjockad svagt blåaktig vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,98 kg/liter.
  • Svag lösningsmedelsdoft.
  • Innehåller dimetylsuccinat, 2-butoxietanol, gamma-butyrolakton, bensylalkohol.

Märkning
Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss