AGS 3502 ICE Vaxbaserat - Kall väderlek

Artikelnummer: 3502ICE

AGS 3502 ICE är ett vaxbaserat klotterskydd avsett för de flesta typer av absorberande ytor. Kan appliceras vid lägre temperatur. Ytans temperatur vid påläggning bör vara över -3°C. Fångar upp spray, pensel och tectylklotter samt har dessutom en god motståndskraft mot tuschklotter. Livslängd mot klotter upp till minst 7 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt. Är ett s.k. ”offerskydd”, vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet appliceras på nytt. Är diffusionsöppen. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU

Förberedelser
Rengör först ytan noggrant från både klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester m.m. Se till att ytans pH-värde inte överstiger 9-10. Maskera eller skydda på annat lämpligt sätt fönsterrutor. Idealisk yttemperatur är inom intervallet 0-35°C. Nedre temperaturgräns är -3°C. Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 95%.

Klotterskyddning utomhus:
Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. AGS 3502 ICE kan appliceras med färgspruta, lågtrycksspruta, pensel eller roller. Skyddet läggs i 2-3 lager. Torktid mellan varje läggning beror på väderleken, ca 30 min – 3 timmar. AGS 3502 ICE kan läggas på en fuktig, men inte blöt yta. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.

Klotterborttagning utomhus:
Metod 1 – Normal yta
Avlägsna klottret med högtryckstvätt 70-150 bar, hetvatten 90°C eller anpassa tryck och temperatur till ytans beskaffenhet. I svåra fall används AGS klotterborttagare på konventionellt sätt. Återskydda med 2-3 lager!

Metod 2 – Känslig yta
Spraya på AGS 3505. Låt verka på ytan i ca 5 min. Bearbeta försiktigt med pensel, spola sedan av med hetvatten 60-90°C, 50-150 bar. Anpassa tryck efter ytan. Ströklotter kan avlägsnas med AGS 3505 på en trasa, neutralisera med vatten och torka torrt. Återskydda med 2-3 lager!

Återskyddning av klotterskyddad yta:
Vid klotterborttagning avlägsnas i regel klotterskyddet. Återskydda med 2-3 lager AGS 3502 ICE med torktid mellan läggningarna.

OBS! Vid osäkerhet: Gör alltid ett prov på en liten del av ytan. Nygjuten betong måste bränna klart i minst 28 dagar innan klotterskyddning. Om AGS 3502 ICE skall läggas på en målad yta, se till att färgen härdat klart, ca 1-4 veckor beroende på färgtyp.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Åtgången varierar beroende på ytan, porositet och kapillärförmåga.

Riktvärden:

  • Betong, granit, rött tegel med 2-3 läggningar, total åtgång för alla läggningar ca 0,25 liter/m².
  • Sandsten, lättbetong, puts, gult tegel och andra hårt sugande ytor med 3-4 läggningar, total åtgång för alla läggningar 0,30-0,35 liter/m².

Torktid
Den skyddade ytan är vattenavvisande efter ca 2 timmar. Torr efter 4 timmar. Sluthärdad efter 72 timmar.

På ytan
Transparent, mer eller mindre märkbar, beroende av ytan. UV- resistent, väder- och vattenavvisande. OBS! En del material kan erhålla en mörkare nyans eller ökad glans.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
ca 12 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Vit vattenburen vaxdispersion med tillsats av alkoholer.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: ca 1,0 kg/liter.
  • TS-halt ca 10,5 %.
  • pH-värde 8-9.

Märkning
Ej märkningspliktig.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss