Kanaltunneln – England, Frankrike

Kanaltunnelns mynningar är klotterskyddade med vår AGS 3502.

The Royal Opera – Copenhagen

Fasaden består av sydtysk gul Jura kalksten och är klotterskyddad med AGS 3502. Invändigt är materialet travertin och impregnerat med BPS 7750.

Notre Dame – Paris

Murar och vissa andra delar av den gotiska katedralen är klotterskyddad med AGS 3502.

Helsinki Opera – Helsingfors

AGS 3502 skyddar den vita marmorn på Helsingfors operan.

Öresundsbron

På- och avfarter på båda sidor, samt brofästerna är klotterskyddade med AGS 3502.

Södra länken – Stockholm

Södra Länken i Stockholm är skyddad med AGS 3502.

Stockholm slott

Stockholm Slott är skyddad med AGS 3502. Intressant att nämna är att de skyddade ytorna bl.a. består av sandsten och granit.

Sveriges riksdag – Stockholm

Riksdagen är klotterskyddad med AGS 3502.

Finlandia Hall – Helsinki

Fasadmaterialet är Carraramarmor både ut- och invändigt. Klotterskyddad med AGS 3502.

AGS 3502 Vaxbaserat - TRV-AMA godkänd

Artikelnummer: 3502

AGS 3502 är ett allväders klotterskydd bestående av en vattenburen vaxdispersion, avsett för de flesta typer av absorberande ytor. Fångar upp spray, pensel och tectylklotter samt har dessutom en god motståndskraft mot tuschklotter. Livslängd mot klotter upp till minst 7 år, men kan ökas upp till 10 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt. Är ett s.k. ”offerskydd”, vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet appliceras på nytt. Är diffusionsöppen. Lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECD Guideline 302B. Godkänd enligt trafikverkets krav TRV AMA anläggning 20. AGS 3502 och BPS 7726 är kombinationsgodkända.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Klotterskyddning utomhus:
Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. AGS 3502 kan appliceras med färgspruta, lågtrycksspruta, pensel eller roller. Skyddet läggs i 2-3 lager. Torktid mellan varje läggning beror på väderleken, ca 30 min – 3 timmar. AGS 3502 kan läggas på en fuktig, men inte blöt yta. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen. OBS! 3 appliceringar av AGS 3502 är ett minimum om man vill erhålla ett 10-årigt skydd.
Klotterborttagning utomhus:
Metod 1 – Normal porös yta
Avlägsna klottret med högtryckstvätt 70-150 bar, hetvatten 90°C eller anpassa tryck och temperatur till ytans beskaffenhet. I svåra fall används AGS klotterborttagare på konventionellt sätt. Återskydda med 2-3 lager!

Metod 2 – Känslig yta, målad yta
Spraya på AGS 3505. Låt verka på ytan i ca 5 min. Bearbeta försiktigt med pensel, spola sedan av med hetvatten 60-90°C, 50-150 bar. Anpassa tryck efter ytan. Ströklotter kan avlägsnas med AGS 3505 på en trasa, neutralisera med vatten och torka torrt. Återskydda med 2-3 lager!

Återskyddning av klotterskyddad yta:
Vid klotterborttagning avlägsnas i regel klotterskyddet. Återskydda med 2-3 lager AGS 3502 med torktid mellan läggningarna.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Åtgången varierar beroende på ytan, porositet och kapillärförmåga.
Riktvärden:

  • Betong, granit, rött tegel med 2-3 läggningar, total åtgång för alla läggningar ca 0,25 liter/m².
  • Sandsten, lättbetong, puts, gult tegel och andra hårt sugande ytor med 3-4 läggningar, total åtgång för alla läggningar 0,30-0,35 liter/m².

Torktid
Den skyddade ytan är vattenavvisande efter ca 2 timmar. Torr efter 4 timmar. Sluthärdad efter 72 timmar.

På ytan
Transparent, mer eller mindre märkbar, beroende av ytan. UV resistent, väder- och vattenavvisande. OBS! En del material kan erhålla en mörkare nyans eller ökad glans.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 12 månader i rumstemperatur i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Vit vattenburen vaxdispersion.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: ca 1,0 kg/liter.
  • TS-halt ca 10,5 %.
  • pH-värde 8-9.

Märkning
Ej märkningspliktig.
Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss