AGS 3503

Vaxbaserat - Förtjockad
Artikelnummer: 3503

AGS 3503 är ett lätt förtjockat klotterskydd bestående av en vattenburen vaxdispersion, avsett för de flesta typer av absorberande ytor. Fångar upp spray, pensel och tectylklotter samt har dessutom en god motståndskraft mot tuschklotter. Livslängd mot klotter upp till minst 5 år. Skyddar även den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt. Är ett s.k. ”offerskydd”, vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet appliceras på nytt. Är diffusionsöppen. Lätt biologiskt nedbrytbar enligt OECD Guideline 302B.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU

Förberedelser
Rengör först ytan noggrant från både klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester m.m. Se till att ytans pH-värde inte överstiger 9-10. Maskera eller skydda på annat lämpligt sätt fönsterrutor. Idealisk yttemperatur är inom intervallet 10-35°C. Nedre temperaturgräns är +5°C. Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 95%.

Klotterskyddning utomhus:
Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. AGS 3503 kan appliceras med färgspruta, lågtrycksspruta, pensel eller roller. Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS! Vänta tills första lagret torkat 1-3 timmar. AGS 3503 kan läggas på en fuktig, men inte blöt yta. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.

Klotterborttagning utomhus:
Metod 1 – Normal porös yta
Avlägsna klottret med högtryckstvätt 70-150 bar, hetvatten 90°C eller anpassa tryck och temperatur till ytans beskaffenhet. I svåra fall används AGS klotterborttagare på konventionellt sätt. Återskydda med 2-3 lager!

Metod 2 – Känslig yta, målad yta
Spraya på AGS 3505 eller AGS 5 SR. Låt verka på ytan i ca 5-10 min. Bearbeta försiktigt med pensel, spola sedan av med hetvatten 60-90°C, 50-150 bar. Anpassa tryck efter ytan. Ströklotter kan avlägsnas med AGS 3505 på en trasa, neutralisera med vatten och torka torrt. Återskydda med 2-3 lager!

Återskyddning av klotterskyddad yta:
Vid klotterborttagning avlägsnas i regel klotterskyddet. Återskydda med 2-3 lager AGS 3503 med torktid mellan läggningarna.

OBS! Vid osäkerhet: Gör alltid ett prov på en liten del av ytan. Nygjuten betong måste bränna klart i minst 28 dagar innan klotterskyddning. Om AGS 3503 skall läggas på en målad yta, se till att färgen härdat klart, ca 1-4 veckor beroende på färgtyp.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Åtgången varierar beroende på ytan, porositet och kapillärförmåga.

Riktvärden:

  • Betong, granit, rött tegel med 2-3 läggningar, total åtgång för alla läggningar ca 0,25 liter/m².
  • Sandsten, lättbetong, puts, gult tegel och andra hårt sugande ytor med med 3-4 läggningar, total åtgång för alla läggningar 0,30-0,35 liter/m².

Torktid
Den skyddade ytan är vattenavvisande efter ca 2 timmar. Torr efter 4 timmar. Sluthärdad efter 72 timmar.

På ytan
Transparent, mer eller mindre märkbar, beroende av ytan. UV-resistent, väder- och vattenavvisande. OBS! En del material kan erhålla en mörkare nyans eller ökad glans. Vid fuktig väderlek kan skyddet bli vitaktigt, på hårda glansiga material kan skyddet fästa sämre på underlaget.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 12 månader i rumstemperatur i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Vit vattenburen vaxdispersion.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: ca 1,0 kg/liter.
  • TS-halt ca 10,5 %.
  • pH-värde 8-9.

Märkning
Ej märkningspliktig

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss