AGS 5 SR HAWK GEL För tusch- anilinklotter

Artikelnummer: 36281

AGS 5 SR HAWK GEL är speciellt framtagen för borttagning av klotter och skuggbildning från ex. tusch- och anilinfärger på hårda ytor. Löser även effektivt sprayklotter på porösa ytor. Används både inom- och utomhus.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU

Klotterborttagning på hårda ytor:
Använd AGS 5 SR HAWK GEL vid svåra objekt. Applicera med en pensel. Låt verka, anpassa verkningstiden till underlaget. Torka rent med trasa. För att undvika kemrester på ytan, neutralisera med vatten eller milt rengöringsmedel typ RENO 12 eller SPEEDY.

Klotterborttagning på porösa ytor:
Applicera AGS 5 SR HAWK GEL med borste, pensel eller airlesspruta. Låt verka tills klottret är upplöst, 15 minuter – 4 timmar, beroende på klottrets ålder, väderlek mm. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut.
Om det blir ”skuggor” kvar, använd AGS 60 eller AGS 65. OBS! Vid osäkerhet: Gör alltid ett prov på en liten del av ytan.

Åtgång
0,2-0,5 liter/m²

Dosering
Används koncentrerat.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder, och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Viskös brunaktig vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,97 kg/liter.
  • Svag doft av lime och lösningsmedel.
  • Innehåller 2-butoxietanol, kaliumhydroxid,n-butylpyrrolidon, 2-(2-butoxietoxi)etanol, vätebehandlat destillat, miljöanpassad citrusdoft.

Märkning
Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss