AGS 560 För plexiglas

Artikelnummer: 3653

AGS 560 är speciellt framtagen för klotter på plexiglas. Tar effektivt bort tusch- och tectylklotter utan att angripa plexiglaset. Löser även sprayklotter med lite längre verkningstid.
AGS 560 fungerar även på andra målade och känsliga ytor. Används både utom- och inomhus. Är lätt biologiskt nedbrytbar.

OBS! Vi rekommenderar att ett prov utförs på en liten del av ytan.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Tag AGS 560 på en ren torkduk eller högabsorberande papper och torka bort klottret. Vänd torkduken/papperet ofta så att ren yta alltid används. Undvik att dra omkring upplöst klotter. Ibland kvarstår en fet hinna efter borttagningen, denna avlägsnas med hjälp av en torr trasa. Upplösningsprocessen avbryts enkelt genom applicera vatten på klotterborttagaren. Om extra snabb torkning erfordras, efterskölj med fönsterputsmedel innehållande isopropanol.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,2 – 0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Brunaktig tunnflytande vätska.
  • Emballage: 1 liters plastflaska och 5 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,92 kg/liter.
  • Innehåller 2-(2-etoxietoxi)etanol, n-butylpyrrolidone

Märkning
Ej märkningspliktig

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss