AGS HAWK WIPES

För tusch- anilinklotter
Artikelnummer: 3998

AGS HAWK WIPES används för klotterborttagning av besvärligt tusch- och anilinklotter. Löser även färska sprayfärger. Används både utom- och inomhus.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Riv loss en pappersduk från tuben och torka bort klottret. Vid mycket klotter: vänd pappersduken eller använd ny duk så att ren yta används. Undvik att dra omkring upplöst klotter. Efterskölj med vatten eller GLASTVÄTT.
OBS! AGS HAWK WIPES kan användas på de flesta ytor, men vid osäkerhet gör alltid ett prov på en liten yta.

Förvaring
Förvaras i slutet originalemballage.

Hållbarhet
24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar.

Dokument


Teknisk data


  • Pappersdukar absorberad i lösningsmedel.
  • Emballage: 50 st. pappersdukar/tub.
  • Svag doft av lime och lösningsmedel.
  • Innehåller 2-butoxietanol, kaliumhydroxid,n-butylpyrrolidone, 2-(2-butoxietoxi)etanol, vätebehandlat destillat, miljöanpassad citrusdoft.

Märkning
Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss