BIO ONE BLUE Saneringsvätska - Kemtoaletter

Artikelnummer: 2403

BIO ONE BLUE är en speciellt anpassad produkt för alla typer av kemiska-, biologiska-, latrin och slamtoaletter. BIO ONE BLUE är naturens egen lösning på dålig lukt från toaletter och septiktankar. BIO ONE BLUE innehåller en bakteriekultur som bryter ner de ämnen i toaletten som orsakar den dåliga lukten. Bakteriekulturen underlättar och snabbar upp komposteringen av ämnena som orsakar lukterna.

Instruktion


BIO ONE BLUE innehåller en vattenburen blandning av icke patogen bakteriekultur. OBS! Om kemisk saneringsvätska använts tidigare skölj först tanken noga med vatten.
Dosering
Kemiska toaletter: Häll i 1 dl BIO ONE BLUE i den tomma tanken och tillsätt 1-2 liter vatten.
Biologiska toaletter: Häll i 1 dl BIO ONE BLUE per sektion, häll i 1dl/2 liter vatten i spoltanken.
Slamtoaletter: Omkring 1.5% BIO ONE BLUE doseras i laddningsvattnet. Exempelvis kan det i en toalett med total volym om 200 L med en laddningsvolym om 60 L vara lämpligt med 1 L BIO ONE BLUE. Är volymen 720 L med en laddningsvolym med 200 L vatten så är 3.5L BIO ONE BLUE lämplig dosering.

Tömning
Tömning av toaletternas tankar görs enligt miljö och hälsoskyddsbestämmelserna i kommunen.

Optimala förhållanden
BIO ONE BLUE fungerar bäst inom temperaturintervallet +5 till +45°C.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Starkt blå lösning.
  • Emballage: 1 liters plastflaskor och 5 liters plastdunkar.
  • Densitet: 1.4 kg/liter.
  • Doft av tallbar.
  • pH ca 5,5.
  • Innehåller kalciumnitrat, xylensulfonsyra, natriumsalt, bakteriekultur med eteriska oljor.

Märkning
Fara

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador.
Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss