BPS 7111 Alg och mögeltvätt - Förebygger återväxt

Artikelnummer: 7111

BPS 7111 är ett effektivt rengöringsmedel som avlägsnar alger, mögel, svamp och annan påväxt. Biologiskt nedbrytbar. Skonsam mot de flesta material. BPS 7111 håller ytorna rena från påväxt upp till 10 år beroende på underlag.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Vid liten påväxt av alger:
Applicera BPS 7111 flödigt och heltäckande med lågtrycksspruta. Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar påväxten.
Vid stor påväxt av alger:
Skrapa bort eller använd högtryck för att avlägsna så mycket som möjligt av påväxten. Låt ytan torka. Applicera BPS 7111 flödigt och heltäckande med lågtrycksspruta. Spola ej av. Vädrets inverkan avlägsnar påväxten. Lufttemperaturen vid applicering bör ligga mellan 5-25°C. Underlaget bör vara torrt vid applicering. För bäst skyddseffekt bör det ej regna på ytan inom 24 timmar efter applicering. OBS! BPS 7111 skall inte blandas med anjoniska tensider som t.ex. finns i handdiskmedel. Närliggande känsliga växter bör skyddas.

Dosering
För upp till 10 års skydd används BPS 7111 koncentrerat. Kan spädas med vatten upp till 5 ggr men rengöringseffekten försämras.

Åtgång
Ca 0,2-0,5 liter/ m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Transparent vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunkar.
  • Densitet: 1.02 kg/liter.
  • pH ca 10.
  • Innehåller alkylbensendimetylammoniumklorid, natriumhydroxid.

Märkning
Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Farligt gods enligt ADR.
UN nr 1760, Frätande vätska, n.o.s (Alkylbensendimethylammoniumchloride)
Klass 8 PG: II
Se info i SDB.

Kontakta oss