BPS 7112

Alg och mögeltvätt - Snabbverkande
Artikelnummer: 7112

BPS 7112 är ett kraftfullt rengöringsmedel för alg och annan påväxt. Skonsam mot de flesta material. Kan användas på de flesta ytor som; Målade fasader, staket, plasttak, tryckimpregnerat trä, trädgårdsmöbler, plastbåtar, betong, tegel, granit, etc. BPS 7112 rengör samtidigt från fett, smuts, och andra föroreningar.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Porösa ytor:
Förvattna sugande ytor med kallt vatten. Applicera BPS 7112 med lågtrycksspruta. Arbeta nedifrån och upp. Låt verka 15-30 minuter. Tvätta av med högtryck eller på annat sätt skölj med vatten. Arbeta nedifrån och upp. Slutavsköljning sker uppifrån och ned.

Dosering
Spädes 1:5 med vatten vid lättare påväxt eller använd koncentrerad vid kraftig påväxt.

Åtgång
Ca 0.2-0.5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 12 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Transparent vätska.
  • Emballage: 5 liters färgad plastdunk.
  • Densitet: 1.0 kg/liter.
  • pH ca 13.
  • Innehåller natriumhypoklorit, natriumhydroxid.

Märkning
Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Farligt gods enligt ADR.
UN: 1791 HYPOKLORITLÖSNING
Klass: 8 PG: II
Se info i SDB.

Kontakta oss