BPS 7315 Neutralisering

Artikelnummer: 7315

BPS 7315 används för att neutralisera fasader efter rengöring eller färgborttagning med högalkaliska medel. Speciellt vid ommålning av fasader.
BPS 7315 kan användas på ytor som: betong, granit, tegel, marmor, kalksten, puts, träytor. Biologiskt nedbrytbart. För utomhusbruk.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Efter rengöring med alkaliska medel, skölj med mycket vatten. Applicera BPS 7315 med lågtrycksspruta. Låt verka en stund, skölj av med mycket vatten för att avlägsna kemikalierester på ytan. Mät pH värdet så att det ligger på ca 9. Upprepa behandlingen vid behov.

Dosering
Späd ca 1:10 med vatten.

Åtgång
Normal förbrukning ligger på ca 0.2 liter/m². Kan dock variera beroende av ytans beskaffenhet.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande vätska.
  • Emballage: 10 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1.07 kg/liter.
  • Luktlös.
  • pH ca 1.
  • Innehåller fosforsyra, citronsyra, sulfaminsyra, alkylglukosid.

Märkning
Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt gods enligt ADR.
UN nr 1805, Fosforsyralösning.
Klass: 8 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss