BPS 7317

Kalkborttagare
Artikelnummer: 7317

BPS 7317 är ett surt rengöringsmedel för rengöring av överflödigt murbruk och byggnadssmuts. BPS 7317 kan användas på ytor som:
Opolerad granit, opolerad gnejs, opolerad sandsten, betong, skiffer, tegel, terrakotta, opolerad marmor.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Förvattna ytan med kallt vatten. Applicera BPS 7317 med lågtrycksspruta eller mjuk pensel. Låt verka ca 1-5 minuter. Se till att ytan är fuktig under verkningstiden. Upprepa behandlingen igen. Spola av med högtryck, varmt eller kallt vatten. (Tryck beroende på ytan, 50-300 bar, 25° munstycksspridning) eller använd en träskrapa för att avlägsna tjocka lager murbruk. Skölj med mycket vatten för att undvika syrarester. Upprepa vid behov.

Dosering
Späd BPS 7317 med 1:2-5 delar vatten.

Åtgång
Ca 0,2-0,3 liter/m².

Förvaring
Lagras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Transparent vätska med skarp lukt.
  • Emballage: 10 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,20 kg/liter.
  • pH 0,1.
  • Innehåller saltsyra, fosforsyra.

Märkning
Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Farligt gods enligt ADR.
UN 3265, FRÄTANDE SUR ORGANISK VÄTSKA, N.O.S. (Fosforsyra, Saltsyra).
Klass: 8 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss