BPS 7319

Silikonborttagare
Artikelnummer: 7319

BPS 7319 är en lösningsmedelsbaserad produkt framtagen för att lösa silikonbeläggningar och silikonrester. Kan användas på olika typer av ytor som: Betong, tegel, trä, plast, metall, glas mineraliska material, mm. Biologiskt nedbrytbar.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Täck vegetation och ytor som inte skall behandlas. Spärra av området. Applicera BPS 7319 med pensel eller lågtrycksspruta. Arbeta in i ytan och låt verka 15 minuter – 2 timmar. Skölj av med vatten och skrapa ned den upplösta silkonbeläggningen. Använd högtryck vid rengöring av större ytor.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Normal förbrukning ca 0.3-1.0 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Mörkbrun tunnflytande vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 0.85 kg/liter.
  • Svag doft.
  • Innehåller petroleumdestillat, bensensulfonsyra.

Märkning
Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Farligt gods enligt ADR.
UN nr 1760, Frätande vätska, n.o.s
Klass: 8 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss