BPS 7320

Sur fasadtvätt - Aluminium
Artikelnummer: 7320

BPS 7320 innehåller en unik kombination av tensider och syror. För rengöring av sot och trafiksmuts från aluminium.

OBS! BPS 7320 får ej användas på elektrolytiskt behandlade ytor.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Applicera BPS 7320 med lågtrycksspruta. Låt verka 5-15 min. Bearbeta eventuellt med borste eller högtryck, varmt eller kallt vatten. Vid behov, upprepa behandlingen. Skölj rikligt med vatten för att undvika syrarester.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Normal förbrukning ca 0.2 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande ljusbrun vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,05 kg/liter.
  • Karakteristisk doft.
  • pH-värde ca 2.
  • Innehåller fosforsyra, bensensulfonsyra.

Märkning
Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt gods enligt ADR.
UN nr 3265 Frätande sur organisk vätska, N.O.S
Klass: 8 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss