House of Sweden – Washington D.C.

Fasaden är behandlad med BPS 7712.

BPS 7712 Brukslösning - Mineraliska ytor

Artikelnummer: 7712

BPS 7712 är en vattenburen silan/siloxanlösning, avsett som impregneringsmedel av mineraliska fasadmaterial och betong. Är vattenavvisande, man får en pärleffekt på ytan. Hindrar effektivt vatteninträngning. Mer eller mindre osynlig på ytan. UV-resistent, dvs. bryts ej ned av solens ultravioletta strålar, skyddar ytan mot påverkan av luftföroreningar. BPS 7712 är diffusionsöppen, dvs. vatten kan ej tränga in, men ytan ”kan andas” och släppa ut fukt. Detta ger en värmebesparing i och med att det inte åtgår energi för att transportera ut fukten. En yta som är impregnerad med BPS 7712 kan klotterskyddas med AGS 3502 och AGS 3512. En fasad skyddad med BPS 7712 ger ett bättre K-värde än oskyddade fasader i och med att ytan hålls torr. Har en beräknad livslängd på ca 10 år. Lägsta appliceringstemperatur är +5°C.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Se till att ytan är ren från sot och fet smuts. Applicera BPS 7712 flödigt med lågtrycksspruta, roller eller mjuk pensel. Skall läggas 2 ggr vått i vått. Arbeta sakta uppifrån och gå nedåt. För bäst effekt bör ytorna vara torra. Fönster eller ytor som inte skall behandlas skall täckas noggrant.

OBS! Se till att tegel och fogar är fria från spjälkningar och sprickor större än 0.3 mm.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Ca 0,3-1,0 liter/m² beroende på ytan.

Förvaring
Lagras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 12 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Vitaktig vätska med svag lukt.
  • Emballage: 10 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,99 kg/liter.
  • pH ca 6.
  • Flampunkt >100°C.
  • Innehåller silan/siloxanlösning.

Märkning
Ej märkningspliktig.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss