BPS 7726

CE märkt djupimpregnering - Betong
Artikelnummer: 7726

Silanbaserat impregneringsmedel för betong. Godkänd enligt BRO norm 2002, 2004, EN 1504-2+ och även TRV AMA anläggning 09 och även anläggning 13 LFB.311. Hindrar effektivt vatten och saltinträngning. Diffusionsöppen, dvs. låter ytan andas. Stor inträngningsförmåga. BPS 7726 är CE märkt, 0921.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Se till att ytan är ren från sot , fet smuts och eventuella rester av formsläppmedel. Nygjuten betong skall tillåtas härda minst 28 dagar innan behandling med BPS 7726. Applicera med lågtrycksspruta, roller eller mjuk pensel så att man erhåller minst 0,3 l/m². BPS 7726 appliceras 2 ggr ”vått i vått”. Vid impregnering ska betongens ytskikt vara så torr som möjligt. Uttorkningstid efter tvättning, ca 1-3 dygn (tidig vår eller sen höst upp till 7 dygn). Lägsta appliceringstemperatur (luft eller yta), ca +2°C

Åtgång
Ca 0,3 l/m² beroende på ytans absorptionsförmåga. Vid gammal betong kan det krävas mer produkt. Applicera då 3 ggr ”vått i vått” och ca 0,4 – 0,5 l/ m².

Dosering
Används koncentrerat.

Förvaring
Lagras frostfritt slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 12 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Transparent vätska med alkoholisk doft.
  • Emballage: 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,88 kg/liter.
  • Flampunkt >40°C.
  • Innehåller trietoxytrimetylpentylsilan.

Märkning
Varning

Brandfarlig vätska och ånga. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss