CYROX

Rengöringsmedel - Desinficerande effekt
Artikelnummer: 2302

CYROX kan användas både som ett rengörings- och desinfektionsmedel på de flesta ytor (ej vissa metaller). Löser kalk och rostfläckar. Kan också användas vid tvätt som blekningsmedel och fläckborttagningsmedel.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Rengöring av sten, kakel och betong:
Späd först CYROX 1:3–10 med vatten. Applicera med lågtrycksspruta, låt verka ca 30 minuter, ev. bearbeta mekaniskt med borste. Spola av med högtryck (tryck beroende på underlag, ca 50-150 bar), varmt vatten ca 50 grader. Arbeta alltid nedifrån och upp. Slutavsköljning uppifrån och ned.
Rengöring av badrum:
Tag 1 dl CYROX till 5 liter ljummet vatten. Rengör alla ytor med mjuk svamp. Löser gamla tvålrester och lättare kalkavlagringar. Efterskölj med vatten.
Tvättning (blekning och fläckborttagning):
Använd 1 dl CYROX till full tvättmaskin. Tillsätt CYROX efter det att tvättmedlet sköljts ned i tvättmaskinen. För att avlägsna fläckar, tag CYROX direkt på fläckarna, låt verka 10 minuter innan tvättning. OBS! CYROX skall ej användas på blekningskänsliga textilier, läder, siden, silver, aluminium och andra känsliga metaller. Gör alltid ett prov först.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 8 månader i oöppnad förpackning. Därefter sker en långsam nedbrytning av väteperoxiden.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande ofärgad vätska.
  • Emballage: 5 liters färgad plastdunk.
  • Densitet: 1,06 kg/liter.
  • Svag doft.
  • pH ca 1.
  • Innehåller citronsyra, väteperoxid.

Märkning
Fara

Orsakar allvarliga ögonskador.
Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss