FBM 7 Industriell färgborttagare

Artikelnummer: 1823

FBM 7 är en miljöanpassad produkt för industriell färgborttagning. Speciellt framtagen för att lösa tjocka färgskikt. FBM 7 innehåller komponenter som snabbt penetrerar in och bryter ned bindemedlen i olika färgtyper. Löser de flesta färger, ex; pulverlacker, epoxi, akrylat, uretan, 2 komponents- lacker, tampongtryckfärg, mm.

För återaktivering av FBM 7 använd FBM Aktivator.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Processen:
Detaljer för färgborttagning läggs i ett bad. Använd gärna värme mellan 50 – 80°C. Tvättiden beror på färgskiktstjockleken. Omrörning eller ultraljudsbad sänker avfärgningstiden. Efter avfärgning lyftes detaljerna från badet och spolas rena med vatten.

Underhåll:
De upplösta färgpartiklarna sjunker till botten och kan tappas av. Tillsätt därefter ny FBM 7. pH i det aktiva badet bör ligga mellan 10.0–12.5. Vid pH sänkning eller vid försämrad färgborttagning: Använd filtrering eller låt de upplösta färgpigmenten sjunka till botten (12-24 timmar). Tappa ur färgpigmenten och tillsätt därefter 1-2% FBM AKTIVATOR.

Mätning av pH-värdet:
Tag 100 ml FBM 7 och blanda med 400 ml rent vatten. Rör om och mät pH-värdet.

Dosering
Används koncentrerat.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas. Se till god luftväxling eller använd punktutsug, speciellt vid hög värme.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunkar.
  • Densitet: 1,02 kg/liter.
  • Svag doft.
  • Flampunkt >90°C.
  • Innehåller n-butylpyrrolidon, 2 (2- butoxietoxi) etanol), 1-metoxi-2-propanol, kaliumhydroxid.

Märkning
Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss