FBM 90 TUNN Färgborttagare - Epoxifärg

Artikelnummer: 1812

FBM 90 TUNN är en miljöanpassad produkt för att lösa epoxifärger. Den har lång ”öppentid” (torkar långsamt). Användes vid färglösningsproblem där man kan sänka ned föremålen i ett bad.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
På mindre detaljer kan pensel eller trasa med FBM 90 TUNN användas. Större detaljer läggs i ett bad. Använd gärna värme upp till +60°C. Tvättiden beror på tjockleken på färgen. Normalt är tiden ca 15 minuter till 48 timmar. Spola av detaljerna med varmt vatten.

OBS! Kan skada vissa plastdetaljer och lösa upp gummipackningar. Rekommenderat material i packningar är EPDM eller naturgummi om inte temperaturen är för hög. Kan neutraliseras med vatten.

Dosering
Används koncentrerat.

Förvaring
Förvaras i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddsglasögon och skyddshandskar. Skyddskläder efter behov.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,99 kg/liter.
  • Svag lösningsmedelsdoft.
  • Flampunkt >90°C.
  • Innehåller n-butylpyrrolidon.

Märkning
Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss