KALKO 0,5 Kalklösare

Artikelnummer: 1301

KALKO 0.5 löser svåra beläggningar av kalk, karbonater, metallsalter samt rostföroreningar. Lämplig att använda som betningsmedel av betonggolv. Får släppas ut i avlopp efter neutralisering med alkalisk produkt, t ex RENO 12, RENO 14 eller kalkslam. KALKO 0.5 är ”vänlig” mot de flesta gummi- och plastdetaljer. OBS! KALKO 0.5 kan skada rostfri plåt och förnicklade detaljer. Får ej användas på diskbänkar, blandare m.m.

Instruktion


Används främst inom följande verksamhetsområden:

 • Avloppsreningsverk
 • Vattenverk
 • Bryggerier
 • Bad- och simhallar
 • Panncentraler
 • Cirkulationssystem
 • Byggföretag
 • Biltvätthallar
 • Saneringsföretag

Dosering
För cirkulation spädes med 4 – 8 delar vatten. För bad spädes med 5-10 delar vatten.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


 • Svag grön/gulaktig vätska.
 • Emballage: 5 och 25 liters plastdunkar.
 • Densitet: 1.05 kg/liter.
 • Svagt stickande lukt.
 • pH-värde <1.
 • Innehåller saltsyra.

Märkning
Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Skadligt vid inandning.
Farligt Gods enligt ADR.
UN 1789 Saltsyra lösning
Klass: 8 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss