RENOX Rengöringsmedel - Blekande effekt

Artikelnummer: 2303

RENOX är en väteperoxidlösning. Används för rengöring där blekande effekt eftersträvas. Bildar inga giftiga föreningar utan sönderfaller till syrgas och vatten. Det enda kravet på RENOX är att föremålen som skall saneras tål vatten. Exempel där RENOX kan användas: rengöring av trä, betong, sten och ytor efter brand.
OBS! RENOX verkar blekande. Angriper vissa metaller som järn, krom, koppar, aluminium. Gör alltid ett prov först.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Applicera RENOX med hand eller lågtrycksspruta. Låt ligga på ytan och verka. RENOX bryts efter hand ned till syrgas och vatten, eftersköljning behövs ej.

Dosering
Används koncentrerad eller späd upp till 5 ggr med vatten. OBS! vid spädning med vatten skall RENOX användas samma dag.

Åtgång
Ca 0,2 – 0,5 liter/m² beroende på yta.

Förvaring
Förvaras svalt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 8 månader i oöppnad förpackning. Därefter sker en långsam nedbrytning av väteperoxiden.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande ofärgad vätska.
  • Emballage: 5 liters färgad plastdunk.
  • Densitet: 1,03 kg/liter.
  • Svag doft.
  • pH ca 5.
  • Innehåller väteperoxid.

Märkning
Fara

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Farligt vid förtäring.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss