SCREENRENT Färgborttagare - Offsetfärg

Artikelnummer: 1822

SCREENRENT är en effektiv och användarvänlig färgborttagare speciellt anpassad för rengöring av screendukar. Löser de flesta färger som används i screentryckerier. Används både i maskinella färgborttagningsslingor och för manuell färgborttagning. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Maskinell färgborttagning:
Följ maskinanvisningarna. Använd så varmt sköljvatten som möjligt.

Manuell färgborttagning:
Lägg på SCREENRENT med svamp eller borste. Bearbeta ytan. Vattenburna färger kan behöva längre verkningstid. Spola av med högtrycksvatten, varmvatten om det finns. Vid kvarstående färgrester, upprepa borttagningen. Vid kvarstående skuggor, använd RENO 14.

OBS! Limmet på ramarna kan lösas upp av SCREENRENT. Ramtillverkare kan lägga på ett extra skyddsskikt om så beställes.

Dosering
Används koncentrerat.

Förvaring
Förvaras i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och visir eller skyddsglasögon vid avspolning.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande ofärgad vätska med svag doft.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,09 kg/liter.
  • Flampunkt >90°C.
  • Innehåller n-butylpyrrolidon, dimetylsuccinat., gamma-butyrolakton.

Märkning
Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss