TAGS AWAY

För spray - tusch - anilinklotter
Artikelnummer: 3629

TAGS AWAY är en speciellt framtagen klotterborttagare för besvärligt spray, tusch- och anilinklotter. Levereras i en ergonomisk flaska på 750 ml med polyspray-munstycke. En kartong innehåller 10 st flaskor. Kan användas både inom och utomhus.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Hårda icke absorberande ytor:
Applicera TAGS AWAY på klottret och arbeta bort klottret med en ren trasa. Arbeta in mot klottret för att undvika utsmetning. Vid svåra objekt låt TAGS AWAY verka några minuter innan avtorkning. För att undvika kemrester på ytan; neutralisera med vatten eller milt rengöringsmedel typ RENO 12 eller SPEEDY.
Porösa ytor vid färskt klotter:
Applicera TAGS AWAY och låt verka några minuter. Spola av med hetvattenhögtryck, ca 90°C och tryck beroende på ytans beskaffenhet.
Alternativt: Applicera TAGS AWAY, låt verka några minuter. Lägg på AGS 2+ GEL eller AGS 3+ GEL. Låt verka tills klottret är löst. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C och tryck beroende på ytans beskaffenhet.
OBS! Vid osäkerhet! Gör alltid ett prov på en liten del av ytan.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,1-0,3 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsmask i dåligt ventilerade rum.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande gulaktig vätska.
  • Emballage: 750 ml sprayflaska.
  • Densitet: 0,97 kg/liter.
  • Flampunkt >61°C.
  • Svag doft av lösningsmedel.
  • Innehåller n-butylpyrrolidone, 2-butoxietanol, gamma-butyrolaktone.

Märkning
Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss