TCS 25

Sot och allrengöringsmedel
Artikelnummer: 1120

TCS 25 rengör skonsamt de flesta ytor som är täckta med sot efter brand. Är lätt att moppa ut nära brandhärd. Kan också användas till industriell rengöring för hårt nedsmutsade ytor. Lätt biologiskt nedbrytbar. Rengör golv, väggar, mattor, plast, trä och målade ytor. Skonsam mot de flesta material.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
TCS 25 appliceras nedifrån och upp med lågtrycksspruta eller mopp. Låt verka ca 30 minuter. Spola av det upplösta sotet eller smutsen med högtryck, anpassa tryck efter underlag ca 40-100 bar, gärna varmvatten 40-90°C och ca 20 ltr/minut. Spridningsvinkel 25-40°. Hårt sittande sotfläckar – bearbeta ytan med Scotchbright. Efterskölj med ljummet vatten.

Dosering
Grova föroreningar spädes med 1-5 delar vatten.
Lättare föroreningar spädes med 6-10 delar vatten.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Brunaktig tunnflytande väska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunkar.
  • Densitet: 1,07 kg/liter.
  • Svag doft.
  • pH ca 13.
  • Innehåller 2-butoxietanol, hexyl-d-glukosid, natriummetasilikat, 2-(2-butoxietoxi)etanol, alkoholetoxilat.

Märkning
Fara

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss