TCS 40

Sot och brandsanering
Artikelnummer: 1123

Används för rengöring av sot efter bränder. Lätt biologiskt nedbrytbar. Rengör effektivt och skonsamt de flesta ytor.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
TCS 40 appliceras med lågtrycksspruta eller mopp. Spola av det upplösta sotet eller smutsen med högtryck om det är möjligt, eller använd fuktade trasor för att torka bort det upplösta sotet. Vid hårt sittande sotfläckar – bearbeta ytan med Scotchbright. Efterskölj med ljummet vatten.

Dosering
Grova föroreningar spädes med 1-5 delar vatten.
Lättare föroreningar spädes med 6-10 delar vatten.
För svåra fläckar kan TCS 40 användas koncentrerat med ordentlig sköljning efteråt.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


Gulaktig tunnflytande vätska.
Emballage: 5 och 25 liters plastdunkar.
Densitet: 1,10 kg/liter.
Svag doft.
pH ca 14.
Innehåller 2-(2-butoxietoxi)etanol, kaliumhydroxid, natriummetasilikat, hexyl d-glukosid, glutaminsyra, 2- propylheptanoletoxilat.

Märkning
Fara


Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Farligt Gods enligt ADR.
UN 1814, KALIUMHYDROXIDLÖSNING (Kalilut)
Klass: 8 PG: II
Se info i SDB.

Kontakta oss