TCS CLEAN HANDS Handdesinficering

Artikelnummer: 2502

TCS CLEAN HANDS är avsett att användas som handsprit för att desinficera händerna, Återfuktande för att motverka uttorkning av huden.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU

TCS CLEAN HANDS används koncentrerad på rena händer. Är återfuktande för att motverka uttorkning av huden och har geléaktig konsistens för att förlänga verkningstiden.

Dosering
Används koncentrerat.

Förvaring
Förvaras i slutet originalemballage (fryspunkt -29°C).

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Inga speciella.

Dokument


Teknisk data


  • Geléaktig lösning.
  • Emballage: 1 liters flaska, 5 och 25 Liters plastdunk.
  • pH ca 7.
  • Densitet: 0,94 kg/liter.
  • Alkoholdoft.
  • Innehåller etanol.

Märkning
Varning

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Farligt Gods enligt ADR.
UN 1993, BRANDFARLIG VÄTSKA, N.O.S. (etanol, Glykol)
Klass: 3 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss