TUGGUMMIBORTTAGARE

Artikelnummer: 1212

TUGGUMMIBORTTAGARE löser upp tuggummirester från de flesta ytor, ex granit, betong, marmor, kalksten, linoleum. etc. Är nästan luktfritt, lätt biologiskt nedbrytbart, hög flampunkt. Fungerar dåligt på högabsorberande ytor då produkten inte hinner att verka.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Applicera TUGGUMMIBORTTAGARE på ytan som skall rengöras från tuggummi med lågtrycksspruta eller pensel. Låt verka ca 10-20 minuter, bearbeta ytan lätt under tiden. Skölj rent med högtryck eller vid mindre ytor, torka rent med trasa och skölj därefter med vatten eller lämpligt rengöringsmedel.

Dosering
Används koncentrerat.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande ofärgad vätska.
  • Emballage: 1 liters plastflaska och 5 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,75 kg/liter.
  • Svag doft.
  • Flampunkt >75°C.
  • Innehåller avaromatiserad lacknafta, 2-(2-butoxietoxi)etanol.

Märkning
Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss