VASKONOL Kallavfettning

Artikelnummer: 1702

VASKONOL är en skonsam avfettningsprodukt för alla typer av fordon och maskiner. Innehåller inga aromatiska lösningsmedel vilket ger extra säkerhet för personal som arbetar med avfettning. Får spolas ut i avlopp via oljeavskiljare.
VASKONOL används främst inom: åkerier för avfettning av lastbilar och entreprenadmaskiner. Lantbruk, traktorer, maskiner, rengöring av redskap och ladugårdar, industrier, panncentraler, automattvättar.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Vid rengöring av större fordon och maskiner appliceras VASKONOL med lågtrycksspruta. Låt verka i ca 5 minuter, spola av. VASKONOL är speciellt lämplig för användning i verkstadstvätt med begränsad ventilation.

Dosering
Används koncentrerat.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Klar vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunkar.
  • Densitet: 0,8 kg/liter.
  • Luktlös.
  • Flampunkt >80°C.
  • Innehåller avaromatiserad lacknafta.

Märkning
Fara

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss