Fasadrengöring och fasadimpregnering

BPS - Building Protection System - Produkter för fasadrengöring, färgborttagning och fasadimpregnering

Vad behöver du för din fasadrengöring? Trion Tensid AB har effektiva produkter för fasadrengöring. Vi har utvecklat och tillverkat fasadrengöringsprodukter sedan 1980-talet. Kombinerat med vår kunskap inom klottersanering har vi unika möjligheter att supporta dig i valet av produkt.

Har du en särskild utmaning framför dig? Vi hjälper dig att hitta rätt produkt och krävs det utvecklar vi en produkt som är anpassad till din utmaning. BPS 7102 är ett exempel på en produkt som är utmärkt för fasadtvätt av feta föroreningar från exempelvis avgaser. Tegelfasader och granitfasader i en stadsmiljö är oftast effektivt rengjorda med hjälp av BPS 7300.

Vår kompetens gör att vi kan råda dig till rätt fasadrengöringsmedel för den förorening du vill ta bort från fasaden.

Färgborttagning för fasad - ska du måla om?

Vill du slippa skrapa färg? När du ska ta bort färgen från en fasad inför en ommålning har vi ett flertal produkter att välja mellan. Produkterna är miljöanpassade och hjälper dig att styra färgborttagningen till önskad renhetsgrad.  Med hjälp av prestationskemikalier slipper du använda värme för att smälta färgen och du slipper skrapa fasaden. Du kan också med lätthet samla ihop färgen som tas bort från fasaden så att färg med miljöbelastningar kan skickas till destruktion på ett enkelt och säkert sätt. Plastisolfärg från plåttak lyfter du i hela sjok med hjälp av BPS 7621. Alkydfärger på träfasader kan BPS 7624 lösa upp många lager av. Vi har metoder för att lösa upp till 18 lager färg. Feta oljefärger kan lyftas från ytan med BPS 7150.

Vad menas med fasadimpregnering?

Fasadimpregnering gör du för att skydda fasaden mot fukt och saltinträngning. Det här ger samtidigt ett skydd mot smuts så fasaden håller sig ren under längre tid. Fuktutsatta fasader eller konstruktioner i miljöer utsatta för mycket fukt och saltpåslag får en förlängd livstid och åldras betydligt långsammare när de blivit impregnerade. Risken för frostsprängning eller korrosion på grund av saltinträngning blir också mindre när konstruktionen impregneras.

Våra produkter för fasadrengöring, färgborttagning och fasadimpregnering är miljöanpassade och registrerade och bedömda av de oberoende instanserna ”Sunda Hus” och ”Byggvarubedömningen”. De här företagen är viktiga verktyg för att kunna visa att saneringsprodukterna är miljöanpassade.

Har du de verktyg du behöver?

Våra utbildningar kan anpassas till de behov du har för att bli bättre på olika fasadrengöringsuppdrag. Vi går igenom vilka ytor som är mer känsliga och vilka metoder som brukar fungera på de här underlagen. Färgborttagning och impregnering blir viktiga delar i utbildningen för att få en komplett bild av olika typer av fasadrengöringar och ger en grund för att dina kunder ska bli nöjda.  För vissa typer av föroreningar kan en sur fasadrengöringsprodukt ge ett perfekt resultat medan andra typer av föroreningar på exempelvis en plåtfasad kan kräva ett fasadrengöringsmedel som BPS 7410.

Vi är ISO certifierade enligt både ISO 9000 (kvalitet) och ISO 14000 (miljöledning) för att säkerställa att de produkter vi levererar för fasadrengöring, färgstrippning och fasadimpregnering produceras med rätt kvalitet med en miljömedvetenhet.  Vi är kända för våra snabba leveranser. Ofta kan vi leverera en order samma dag som den kommer, något våra kunder uppskattar.

Fasadrengöring är ett komplext uppdrag som kräver god kännedom om både fasadytor och vilka fasadrengöringsmedel som finns tillgängliga. Det finns dessutom ett antal olika metoder att hålla reda på för att kunna ge beställaren den bästa möjliga servicen. De fasadrengöringsmedel, färgborttagare och fasadimpregneringsmedel som vi tillhandahåller är effektiva prestationskemikalier som gör ditt jobb kostnadseffektivt. Vi har utvecklat och producerat våra produkter i BPS programmet sedan 1980-talet och förbättrar ständigt våra produkter för att ge dig bättre produkter och samtidigt miljöanpassa produkterna för att värna om vår miljö.

Med Trion Tensid AB får du en partner som vill ge dig support för att du ska hitta en optimal lösning på din saneringsutmaning. Vi säljer fasadrengöringsmedel för att du ska vara effektiv och hjälper dig hitta alternativ när du stöter på oväntade problem. Vill du låta oss hjälpa dig att ligga före konkurrenterna?

Produktdokument

Ladda ner lathund

Kontakta oss för mer information