produktkategori_orange

Trion Tensid – A Modern 40-year-old

Since 1983, Trion Tensid has successfully developed and manufactured performance chemicals for real estate, infrastructure and industry. With a focus on customers, quality and the environment, Trion continues to be a leading player on the Nordic and European markets.

Trion Tensid – Updated Product Design

Trion Tensid is launching a completely new product design. A product design where each product group gets its own unique label colour, which gives us improved clarity and ease of use for our customers. In addition, we take the opportunity to greatly improve the quality of the label material, our customers must be able to trust that the labels are clear even after a longer period of usage.

Going forward, will our products be divided into the following groups:

1. Graffiti removers

2. Graffiti protection

3. Paint removers

4. Facade cleaners

5. Impregnation

6. Industrial Cleaners

Trion Tensid – New 5 Liter Canister

We also choose to update our five-liter canister with the result; an improved user-friendliness and a more environmentally friendly packaging.

When does these changes take place?

The process to implement our new labels for all packaging as well as our new 5-liter packaging has already started and you as a customer will gradually encounter the new designs during the autumn. On the next page you get a first glimpse of our new updated Trion Tensid products.

We look forward to continued good cooperation with you.

Stay updated for more news! Follow us on LinkedIn and Facebook

For personal contact: E-mail: info@trion.se

Phone: +46(0)18-15 61 90

Updated Product Design

GRAFFITI REMOVERS

IMPREGNATION

GRAFFITI PROTECTION

PAINT REMOVER

FACADE CLEANERS

INDUSTRIAL CLEANERS

produktkategori_orange

Trion Tensid – En Modern 40-åring

Trion Tensid har sedan 1983, med framgång, utvecklat och tillverkat prestationskemikalier för fastighet, infrastruktur samt industri. Med fokus på kund, kvalitet och miljö är Trion fortsatt en ledande aktör på den nordiska och europeiska marknaden.

Trion Tensid – Uppdaterad Produktdesign

Trion Tensid lanserar nu en helt ny produktdesign. En produktdesign där varje produktgrupp får sin unika etikettkulör vilket ger oss en förbättrad tydlighet och användarvänlighet gentemot våra kunder. Dessutom passar vi på att kraftigt förbättra kvalitén på etikettmaterialet, våra kunder ska kunna lita på att etiketterna är tydliga även efter en längre tids användning av produkterna.

Våra produkter delas framöver upp i följande grupper:

1. Klotterborttagare

2. Klotterskydd

3. Färgborttagning

4. Fasadrengöring

5. Impregnering

6. Industriell Rengöring

Trion Tensid – Nytt 5 Liters Emballage

Vi väljer även att uppdatera vårt fem liters emballage med resultatet; en förbättrad användarvänlighet och en mer miljövänlig förpackning.

När sker förändringen?

Arbetet med att implementera våra nya etiketter för samtliga emballage samt vårt nya 5 liters emballage är redan i gång och ni som kund kommer succesivt att möte den nya designen under hösten. På nästa sida får ni en första glimt av våra nya uppdaterade Trion Tensid produkter.

Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete tillsammans med er.

Håll dig uppdaterad! Följ oss på LinkedIn och Facebook

För personlig kontakt: E-post: info@trion.se

Telefon: 018-15 61 90

Uppdaterad Produktdesign

Klotterborttagare

Impregnering

Klotterskydd

Färgborttagning

Fasadrengöring

Industriell rengöring