AGS 1

För hårda industrimålade ytor.
Artikelnummer: 3615

Används för klotter- & färgborttagning. Används både utom- och inomhus. Används främst på hårda icke absorberande ytor och industrimålade ytor. Är biologiskt nedbrytbar.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Hårda ytor:
Tag AGS 1 på en ren tork- eller nylonduk och torka bort klottret. Vänd torkduken ofta så att en ren yta alltid används. Undvik att dra omkring upplöst klotter. Torka bort eventuella rester av AGS 1 och skölj med vatten, GLASTVÄTT eller allrengöringsmedel för att neutralisera ytan från kemrester.
Porösa ytor:
Applicera AGS 1 med lågtrycksspruta, låt verka 5-10 minuter. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut. Om det blir ”skuggor” kvar, använd AGS 60 eller AGS 65.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,2 – 0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder, och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande gulaktig vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,09 kg/liter.
  • Mild doft.
  • Flampunkt ca 100°C.
  • Innehåller gamma-butyrolakton, n-butylpyrrolidon.

Märkning
Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss