AGS 10 Skuggborttagare - Syra

Artikelnummer: 3633

Används för skuggborttagning. Används både utom- och inomhus. Används då AGS 60 eller AGS 65 inte tar de sista pigmentresterna. Är biologiskt nedbrytbar.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Spraya eller pensla AGS 10 på ”skuggorna”, låt verka i 2-5 minuter. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut. Upprepa behandlingen tills dess skuggpartierna avlägsnats.

Dosering
Används koncentrerat eller spädes med vatten 50/50.
OBS! Häll alltid AGS 10 i vattnet.

Åtgång
0,2 – 0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
AGS 10 är FRÄTANDE, använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande ofärgad vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,1 kg/liter.
  • Svag lukt.
  • pH <1.
  • Innehåller fosforsyra

Märkning
Fara

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Farligt Gods enligt ADR.
UN 1805, Fosforsyralösning
Klass: 8 PG: III
Se info i SDB.

Kontakta oss