AGS 5 SR För tusch- anilinklotter

Artikelnummer: 3627

AGS 5 SR löser effektivt besvärligt tusch- och anilinklotter. Löser även sprayfärger. Kan användas på de flesta ytor. Hårda målade ytor, porösa ytor, galvade ytor. Har visat sig vara mycket effektiv att lösa anilinklotter. Används både inom- och utomhus.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU

Hårda icke absorberande ytor:
Tag AGS 5 SR på en ren trasa. Arbeta bort klottret. Arbeta in mot klottret för att undvika utsmetning. Vid svåra objekt låt AGS 5 SR verka några minuter innan avtorkning. För att undvika kemrester på ytan, neutralisera med vatten eller milt rengöringsmedel typ RENO 12 eller SPEEDY.

Porösa ytor vid färskt klotter:
Applicera AGS 5 SR med lågtrycksspruta, låt verka några minuter, spola av med hetvattenhögtryck, ca 90°C och tryck beroende på ytan. Alternativt: Applicera AGS 5 SR med lågtrycksspruta, låt verka några minuter, lägg på AGS 2+ GEL eller AGS 3+ GEL, låt verka tills klottret är löst, spola av med hetvattenhögtryck, ca 90°C och tryck beroende på ytan. Vid pigmentskuggor, använd AGS 60 eller AGS 65. OBS! Vid osäkerhet: Gör alltid ett prov på en liten del av ytan.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,1-0,3 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddsmask i dåligt ventilerade rum.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande brunaktig vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 0,97 kg/liter.
  • Svag doft av lösningsmedel.
  • Innehåller n-butylpyrrolidon, kaliumhydroxid, 2-butoxietanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol.

Märkning
Varning

Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss