BPS 7102 Alkalisk fasadrengörare

Artikelnummer: 7102

BPS 7102 är ett effektivt alkaliskt fasadrengöringsmedel. Löser sot, fet smuts, oljehaltiga föreningar och trafiksmuts. Kan med fördel användas som ett alkaliskt sot och industriellt rengöringsmedel. Kan användas på de flesta ytor. Biologiskt nedbrytbar.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Förvattna porösa ytor med kallt vatten. Applicera BPS 7102 nedifrån och upp med lågtrycksspruta eller borste. Låt verka 30-60 minuter, beroende på väderlek och graden av nedsmutsning. Se till att ytan är kemfuktig under verkningstiden. Spola av med högtryck. Anpassa trycket efter fasadens tålighet, (ca 50-200 bar/20 liter/minut). Använd helst varmt vatten (max 50°C).

Dosering

  • Lätt smutsade ytor 1:10.
  • Medel smutsade ytor 1:5.
  • Hårt smutsade ytor koncentrerat eller späd med vatten 50/50.

Förvaring
Lagras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Gulaktig tunnflytande vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,07 kg/liter.
  • pH i koncentrat 13.
  • Innehåller: 1-metoxi-2-propanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, natriummetasilikat, hexyl d-glukosid, 2-propylheptanoletoxilat.

Märkning
Fara

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.
Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss