BPS 7300

Sur fasadrengörare - Granit och tegel
Artikelnummer: 7300

BPS 7300 är ett surt fasadrengöringsmedel för rengöring av hårt nedsmutsade fasadytor som: Granit, gnejs, betong, tegel, terrakotta. För utomhusbruk.

 

 

 

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Porösa ytor:
Förvattna ytan med kallt vatten. Applicera BPS 7300 med lågtrycksspruta. Täck noga fönster. Låt verka ca 5-30 minuter. Se till att ytan är fuktig under verkningstiden. Spola av med högtryck. Anpassa trycket efter fasadens tålighet, (ca 50-200 bar/20 liter). Använd helst varmt vatten (max 50°C). Skölj med mycket vatten för att undvika syrarester. Upprepa vid behov.
OBS! BPS 7300 etsar glas, kakel, emalj, klinker m.m.

Dosering
BPS 7300 kan användas koncentrerat på hårt nedsmutsade ytor, men kan även spädas med vatten enligt nedan:

  • Granit         1:2
  • Gnejs          1:2
  • Betong        1:2
  • Tegel           1:3
  • Terrakotta  1:6

Åtgång
Ca 0,2-0,3 liter/m²

Förvaring
Lagras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Transparent vätska.
  • Emballage: 10 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,12 kg/liter.
  • pH 0,1.
  • Innehåller ammoniumbifluorid, saltsyra, tridecylalkoholetoxilat.

Märkning
Fara

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Farligt gods enligt ADR.
UN 3264 FRÄTANDE SUR OORGANISK VÄTSKA, N.O.S.
Klass: 8 PG: II
Se info i SDB.

Kontakta oss