FORDONSTVÄTT MILJÖ Rengörings och avfettningsmedel

Artikelnummer: 1110

FORDONSTVÄTT MILJÖ löser olje- och fettbundna föroreningar. Tillhör den senaste generationen av ”lätt” biologiskt nedbrytbara och hälsoanpassade rengöringsmedel. Får inte användas som rengöring före ommålning. FORDONSTVÄTT MILJÖ används främst för att avlägsna: Intorkad asfalt, tjära, ureasalter, olja och fetter, insektsfläckar.
FORDONSTVÄTT MILJÖ används även till: Motortvätt, avfettning, sommarschampo, avrinning och glanseffekt.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Spola av ytan som skall rengöras med vatten, applicera FORDONSTVÄTT MILJÖ med lågtrycksspruta. Låt verka i ca 5-15 minuter. Spola av med varmt vatten. Bästa resultat erhålls vid en vattentemperatur av 50-70°C i kombination med borsttvätt.

Dosering

  • Intorkad, kemikalieblandad och dubbriven asfalt, ureasalter samt tjära spädes med vatten 1+1. Ej intorkad tjära, asfalt, vägsalt spädes med vatten 1+1 – 1+2.
  • Motortvätt, avfettning, insektsfläckar samt maskinavfettning spädes med vatten 1+2 – 1+4.
  • Sommarschampo, torr smuts, partikelsmuts spädes med vatten 1:30.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage. Vid temperatur över +30°C finns det risk för att produkten blir vitaktig, kyl ned och skaka om.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Klar vätska.
  • Emballage: 5 och 25-liters plastdunkar.
  • Densitet: 1.0 kg/liter.
  • Luktlös.
  • pH-värde ca 9,5.
  • Innehåller alkoholetoxilat.

Märkning
Fara

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

Klassas EJ som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss