SPEEDY

Allrengöringsmedel - Brukslösning
Artikelnummer: 1119

SPEEDY är ett allrengöringsmedel anpassad för all sorts smuts och är skonsam för de flesta ytor. Är effektiv vid bilvård. Löser effektivt upp insektstrester, inbränt bromsdamm på fälgar, påverkar inte bilens lack. Duscha på ytan, låt verka ca 5 minuter, spola av med högtryck. SPEEDY är en idealisk produkt för hushållet. Löser ingrodd smuts, nikotin, fläckar, oljebunden smuts, etc. Skonsam. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Duscha SPEEDY på ytan som skall rengöras, låt verka en stund och torka av med trasa eller torkpapper.

Dosering
SPEEDY levereras i brukslösning och behöver vanligtvis ej spädas. Vid osäkerhet späd några gånger med vatten och testa på en liten yta.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Överkänsliga personer kan använda handskar.

Dokument


Teknisk data


  • Tunnflytande vätska med svag citrondoft.
  • Emballage: 1 liters plastflaskor och 5 liters plastdunkar.
  • Densitet: 1,0 kg/liter.
  • PH ca 11,5.
  • Innehåller 1-metoxi-2-propanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, n-butylpyrrolidon, natriummetasilikat.

Märkning
Varning

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ej farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss