AGS 3500

AGS 3500 är ett allväders klotterskydd bestående av en vattenburen vaxdispersion, avsett för de flesta typer av absorberande ytor. Fångar upp spray- och penselklotter.

Ladda ner säkerhetsblad

Beskrivning

AGS 3500 är ett vaxbaserat klotterskydd avsett för de flesta typer av absorberande ytor. Fångar upp spray- och penselklotter. Skyddar den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt, upp till minst 5 år. Är diffusionsöppen. Godkänd enligt BRO 94. Är lätt biologiskt nedbrytbar. Är ett s.k. ”offerskydd”, vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet appliceras på nytt.

OBS! Vid osäkerhet: Gör alltid ett prov på en liten del av ytan. Nygjuten betong måste bränna klart i minst 28 dagar innan klotterskyddning. Om AGS 3500 skall läggas på en målad yta, se till att färgen härdat klart, ca 1-4 veckor beroende på färgtyp.

SÅ HÄR GÖR DU

Förberedelser
Rengör först ytan noggrant från både klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester m.m. Maskera eller skydda på annat lämpligt sätt fönsterrutor. Se till att ytans pH-värde inte överstiger 9-10. Idealisk yttemperatur är inom intervallet 10-35°C. Nedre gränstemperatur är +5°C. Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 95%.

Klotterskyddning utomhus:
Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. AGS 3500 kan appliceras med färgspruta, lågtrycksspruta, pensel eller roller. Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS! Vänta tills första lagret torkat, ca 30 minuter-3 timmar beroende på väderlek. AGS 3500 kan läggas på en fuktig, men inte blöt yta. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt i anslutning till påläggningen.

Klotterborttagning utomhus:
Metod 1 – Normal yta
Avlägsna klottret med högtryckstvätt 90-150 bar, hetvatten 90°C. I svåra fall används AGS klotterborttagare på konventionellt sätt. Återskydda med 2-3 lager!

Metod 2 – Känslig yta
Spraya på AGS 3505 eller AGS 5 SR. Låt verka på ytan i ett par minuter, spola sedan av med hetvatten 90°C, 50-80 bar. Metoden är speciellt lämplig där ytan är spröd. Ströklotter kan avlägsnas med AGS 3505 på en trasa, neutralisera med vatten. Återskydda med 2-3 lager!

Återskyddning av klotterskyddad yta:
Vid klotterborttagning avlägsnas i regel klotterskyddet. Återskydda med 2-3 lager AGS 3500 med torktid mellan läggningarna.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Åtgången varierar beroende på ytan, porositet och kapillärförmåga.

Riktvärden:

  • Betong, granit, rött tegel med 2-3 läggningar, total åtgång för alla läggningar ca 0,25 liter/m².
  • Sandsten, lättbetong, puts, gult tegel och andra hårt sugande ytor med 3-4 läggningar, total åtgång för alla läggningar 0,30-0,35 liter/m².

Torktid
Den skyddade ytan är vattenavvisande efter ca 2 timmar. Torr efter 4 timmar. Sluthärdad efter 72 timmar.

På ytan
Transparent, mer eller mindre märkbar, beroende av ytan. UV-resistent, väder- och vattenavvisande. OBS! En del material kan erhålla en mörkare nyans eller ökad glans.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 12 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddskläder och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Färg, Rost, Rostskyddsmassa, Sprayfärg, Tusch/aniliniklotter

Yta

Betong, Granit – obehandlat, Kalksten, Marmor – obehandlat, Mineral- och stenytor, Tegel, Terazzo, Trä – målat, Trä – obehandlat