AGS 3514

Klotterskydd med låg smältpunkt. Fångar upp spray, pensel, tusch och tectylklotter.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Ladda ner testrapporter

Beskrivning

AGS 3514 är ett vaxbaserat klotterskydd avsett för de flesta typer av absorberande ytor. Fångar upp spray och penselklotter samt har dessutom en god motståndskraft mot tuschklotter. Skyddar den behandlade ytan mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt, i upp till minst 5 år. AGS 3514 har en låg smältpunkt som gör den lätt att spola av. Diffusionsöppen. Lätt biologiskt nedbrytbar. Är ett s.k. ”offerskydd”, vilket innebär att efter utförd borttagning måste skyddet appliceras på nytt. Är lämplig att lägga på känsliga ytor såsom: Kalkputs, puts, sandsten, etc. Den låga smältpunkten gör att tidsåtgången vid avspolning med varmt vatten blir väsentligt mindre.

OBS! När man applicerar AGS 3514 erhålles en vitaktig ”mjölkig” yta som blir transparent när skyddet torkar. Vid osäkerhet: Gör alltid ett prov på en liten del av yta. Nygjuten betong och kalkputs bör bränna klart i minst 28 dagar innan klotterskyddning. Om AGS 3514 skall läggas på en målad yta, se till att färgen härdat klart, ca 1-4 veckor beroende på färgtyp.

SÅ HÄR GÖR DU

Förberedelser
Rengör först ytan noggrant från både klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester m.m. Se till att ytans pH-värde inte överstiger 9-10. Maskera eller skydda på annat lämpligt sätt fönsterrutor. Idealisk yttemperatur är inom intervallet 10 till 35°C. Nedre temperaturgräns är +5°C. Den relativa luftfuktigheten får inte överstiga 95 %.

Klotterskyddning utomhus:
Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. AGS 3514 kan läggas med lågtrycksspruta, färgspruta eller roller. Skyddet läggs i 2-4 lager beroende på ytan och funktion. OBS! Låt torka mellan varje lager, ca 30 minuter – 3 timmar beroende på väderförhållanden. AGS 3514 kan läggas på en fuktig, men inte blöt yta. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.

Klotterborttagning utomhus:
Metod 1 – Långtidsskydd normal porös yta
Avlägsna klottret med högtryckstvätt 70-150 bar, hetvatten 60-90°C eller anpassa tryck och temperatur till ytans beskaffenhet. Återskydda med 2-3 lager.

Metod 2 – Långtidsskydd känslig yta, målad yta
Spraya på AGS 3505, eller AGS 5 SR. Låt verka på ytan i ca 5-10 min. Ev. bearbeta försiktigt med pensel, spola sedan av med hetvatten 50-60°C, 50-100 bar. Anpassa tryck efter ytan. Ströklotter kan avlägsnas med AGS 3505 på en trasa, neutralisera med vatten och låt torka. Återskydda med 2-4 lager.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
Åtgången varierar beroende på ytan, porositet och kapillärförmåga.

Riktvärden:

  • Betong, granit, rött tegel med 2-3 läggningar, total åtgång för alla läggningar ca 0,25 liter/m².
  • Sandsten, lättbetong, puts, gult tegel och andra hårt sugande ytor med 3-4 läggningar, total åtgång för alla läggningar 0,30-0,35 liter/m².

Torktid
Den skyddade ytan är vattenavvisande efter ca 2 timmar. Torr efter 4 timmar. Sluthärdad efter 72 timmar. Observera att detta är riktvärden, och kan variera från yta till yta och dessutom spelar olika väderförhållanden in.

På ytan
Vitaktig när produkten appliceras och transparent, mer eller mindre märkbar, beroende av ytan när den torkat. Vid kontakt med regn kan klotterskyddet vitna, men återgår till transparent när den torkat ut. UV- resistent, väder- och vattenavvisande. OBS! En del material kan erhålla en mörkare nyans eller ökad glans.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 12 månader i rumstemperatur och oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddskläder och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Färg, Rost, Rostskyddsmassa, Sprayfärg, Tusch/aniliniklotter

Yta

Betong, Granit – obehandlat, Kalksten, Marmor – obehandlat, Mineral- och stenytor, Sandsten, Tegel, Terazzo, Trä – målat, Trä – obehandlat