AGS 60

Används för borttagning av restskuggor vid klottersanering. Används utomhus,
främst för porösa ytor. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Artikelnr: 3660 Kategorier: , Etiketter: , ,

Beskrivning

AGS 60 avlägsnar ”restskuggor” i samband med klotterborttagning. AGS 60 används på följande material: granit, gnejs, kalksten, betong, kakel, glaserat tegel, behandlad marmor och trä samt oorganisk färg. Används utomhus. Används främst på porösa ytor. Är biologiskt nedbrytbar enligt OECD test 302 B.
OBS! Skall inte användas på mjuka metaller som exempelvis aluminium.

SÅ HÄR GÖR DU
Applicera AGS 60 med pensel eller borste. Låt verka ca 2-30 minuter eller tills klottret är upplöst. Spola av med hetvattenhögtryck, 90°C, 150 bar eller anpassa till ytans beskaffenhet. Munstyckets spridningsvinkel bör vara 15°-25° och flödet ca 20 liter/minut. OBS! På metallytor kan effekten försämras om allt för högt tryck används. Här kan avsköljning och bearbetning med svamp eller trasa ge bättre resultat än högtrycksspolning. Upprepa behandlingen ifall skuggor kvarstår.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,2 – 0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Extra försiktighet skall vidtagas. AGS 60 är STARKT FRÄTANDE. Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten, samt kontakta sjukhus eller läkare. Vid stänk på huden skölj genast med mycket vatten.

Ytterligare information

Föroreningar

Färg, Sprayfärg, Tusch/aniliniklotter