BPS 7102

BPS 7102 är ett alkaliskt fasadrengöringsmedel för rengöring av nedsmutsade fasader. Löser feta och oljehaltiga föroreningar. Biologiskt nedbrytbar.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Beskrivning

BPS 7102 är ett effektivt alkaliskt fasadrengöringsmedel. Löser sot, fet smuts, oljehaltiga föreningar och trafiksmuts. Kan med fördel användas som ett alkaliskt sot och industriellt rengöringsmedel. Kan användas på de flesta ytor. Biologiskt nedbrytbar.

SÅ HÄR GÖR DU
Förvattna porösa ytor med kallt vatten. Applicera BPS 7102 nedifrån och upp med lågtrycksspruta eller borste. Låt verka 30-60 minuter, beroende på väderlek och graden av nedsmutsning. Se till att ytan är kemfuktig under verkningstiden. Spola av med högtryck. Anpassa trycket efter fasadens tålighet, (ca 50-200 bar/20 liter/minut). Använd helst varmt vatten (max 50°C).

Dosering

  • Lätt smutsade ytor 1:10.
  • Medel smutsade ytor 1:5.
  • Hårt smutsade ytor koncentrerat eller späd med vatten 50/50.

Förvaring
Lagras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Fågelspillning, Fett, Insektsrester, Lätt fasadsmuts, Luftföroreningar, Neutralisering, Partikelsmuts, Sot, fet smuts

Yta

Aluminium – eloxerad, Aluminium – obehandlat, Betong, Glas, Granit – obehandlat, Granit – polerad, Hårdplast, Industrimålade ytor, Kalksten, Målade fasadytor, Målade ytor – tåg, bussar, lastbilar, personbilar, Marmor – obehandlat, Marmor – polerad, Metallytor, Mineral- och stenytor, Plåt, Puts, Sandsten, Tegel, Terazzo, Trä – obehandlat, Ytskyddade ytor