BPS 7410

BPS 7410 är ett effektivt fasadrengöringsmedel framtaget för att lösa trafiksmuts, sot och andra feta föreningar på alla slags sten-, mineral och plåtytor. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Beskrivning

BPS 7410 är ett neutralt/lätt alkaliskt, effektivt fasadrengöringsmedel framtaget för att lösa trafiksmuts, sot och andra feta föroreningar. BPS 7410 kan användas på all slags sten, mineral och plåtytor. Skyddstäckning av fönster behövs inte göras. OBS! Om ytor som skall rengöras behöver målas om, tvätta efter med BPS 7102, i och med att BPS 7410 ger en lätt fetaktig yta och färgen kan få dålig vidhäftning.

SÅ HÄR GÖR DU
Porösa ytor:
Förvattna ytan med kallt vatten. Applicera BPS 7410 med lågtrycksspruta. Låt verka 15-30 minuter beroende på väderlek och graden av nedsmutsning. Se till att ytan är fuktig under verkningstiden. Spola av med högtryck. Anpassa trycket efter fasadens tålighet, (ca 50-300 bar/20 liter/minut). Använd helst varmt vatten (max 50°C). Vid behov upprepa behandlingen.

Dosering
Används koncentrerat eller späd med vatten upp till 10 gånger.

Åtgång
Normal förbrukning ca 0.2– 0.3 liter/m². Kan dock variera beroende av ytans beskaffenhet.

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar, skyddskläder ocg skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Färg, Lätt fasadsmuts, Luftföroreningar, Olja, Partikelsmuts, Sot, fet smuts

Yta

Aluminium – eloxerad, Aluminium – obehandlat, Industrimålade ytor, Målade ytor – tåg, bussar, lastbilar, personbilar, Metallytor, Plåt