AGS 221 TUNN

För lackerade ytor
Artikelnummer: 3624

AGS 221 TUNN används för klotterborttagning främst på ytor som vägskyltar samt målade och andra känsliga ytor. Används både utom- och inomhus. Är lätt biologiskt nedbrytbar.

OBS! Skall inte användas på plexiglas. Använd istället AGS 560. Vi rekommenderar att ett prov utförs på en liten del av ytan.

Instruktion


SÅ HÄR GÖR DU
Vägskyltar:
Vid nytt klotter som inte fordrar lång verkningstid kan man applicera AGS 221 TUNN direkt på ytan och torka bort med torkduk. Efterskölj med vatten eller utspädd RENO 12. Är klottret inbränt och lång verkningstid fordras, lägg alltid på utspädd RENO 12 på ytan innan AGS 221 TUNN appliceras. Torka därefter bort klottret med ren torkduk. Efterskölj med vatten eller utspädd RENO 12.

Målade ytor:
Tag AGS 221 TUNN på en ren torkduk eller högabsorberande papper och torka bort klottret. Vänd torkduken/papperet ofta så att ren yta alltid används. Undvik att dra omkring upplöst klotter. Ibland kvarstår en fet hinna efter borttagningen, denna avlägsnas med hjälp av en torr trasa. Upplösningsprocessen avbryts enkelt genom applicera vatten eller utspädd RENO 12 på klotterborttagaren

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,2 – 0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Dokument


Teknisk data


  • Gulaktig tunnflytande vätska.
  • Emballage: 5 och 25 liters plastdunk.
  • Densitet: 1,05 kg/liter.
  • Mild doft.
  • Innehåller 2-butoxietanol, dimetylsuccinat, trietanolamin.

Märkning
Ej märkningspliktig

Ej klassat som farligt gods vid transport.
Se info i SDB.

Kontakta oss