AGS 27 GEL

Används för tectylborttagning på släta och porösa ytor som är täckt av tjocka lager tectylklotter. Lätt biologiskt nedbrytbar.

Ladda ner säkerhetsblad

Ladda ner produktblad

Artikelnr: 3662 Kategorier: , Etikett:

Beskrivning

AGS 27 GEL används för tectylborttagning på släta ytor som är täckt av tjocka lager tectylklotter samt porösa ytor där lång kontakttid erfordras. Är lätt biologiskt nedbrytbar. Förtjockad för ökad verkningstid. Vid tectylborttagning på porösa ytor används AGS 27 Gel tillsammans med AGS 25.

SÅ HÄR GÖR DU

Släta ytor:
Vid klotter över stora ytor, lägg på AGS 27 GEL med pensel eller airless sprayer, låt verka på ytan, (verkningstid beroende på väderförhållanden, klottrets ålder och beskaffenhet) ca 5 min-2 timmar. Vid mekanisk bearbetning med ex. pensel, förkortas verkningstiden. Spola av med varmt vatten 60-70°C och måttligt tryck. Neutralisera med vatten eller alkaliskt rengöringsmedel.

Porösa ytor:
Använd AGS 27 GEL i kombination med AGS 25. Lägg först på AGS 25 med lågtrycksspruta eller pensel, låt suga in i ytan några minuter, applicera därefter AGS 27 GEL med pensel eller airless sprayer. Verkningstiden varierar beroende på väderlek, klottrets ålder och temperatur, (ca 1-24 timmar). Spola av med hetvattenhögtryck 70-90°C, tryck beroende på ytans karaktär, ca 50-200 bar. Upprepa behandlingen vid behov. OBS! Skaka dunken före användning.

Dosering
Används koncentrerat.

Åtgång
0,2-0,5 liter/m².

Förvaring
Förvaras frostfritt i slutet originalemballage.

Hållbarhet
Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

Skyddsåtgärder
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Ytterligare information

Föroreningar

Rost, Rostskyddsmassa

Yta

Aluminium – eloxerad, Aluminium – obehandlat, Granit – polerad, Gummi, Hårdplast, Industrimålade ytor, Kalksten, Målade fasadytor, Målade ytor – tåg, bussar, lastbilar, personbilar, Marmor – polerad, Metallytor, Mineral- och stenytor, Plåt, Sandsten, Tegel, Terazzo, Ytskyddade ytor